Ved at blive på hjemmesiden accepterer du brugen af cookies, så vi kan levere besøgsstatistikker, give dig målrettet indhold, der er tilpasset dine interesser og lette udvekslingen med sociale netværk.  Yderligere oplysninger om cookies og deres indstillinger findes i vores privatlivspolitik.

Fortrydelsesret

Visual

Efter kapitel 4 i lov om forbrugeraftaler, jf. lov nr. 1457 af 17. december 2013, har du ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indenfor 14 dage.
Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen på 14 dage regnes fra den dag, hvor du har fået det købte i fysisk besiddelse. Hvis du f.eks. modtager det købte mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag eller søndag, anses fristen først for at udløbe den følgende hverdag.
Hvordan fortryder du?

Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette din Tupperware konsulent om, at du har fortrudt aftalen. Underretning skal ske ved en utvetydig erklæring, f.eks. ved at benytte den vedlagte standardfortrydelsesformular. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du afsender din underretning inden fristens udløb.
Hvad skal du gøre ved modtagne varer?

Hvis du har modtaget en vare eller del af en vare, har du pligt til at levere det modtagne tilbage. Varer skal returneres uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Du afholder udgifterne i forbindelse med returnering af varer.
Refundering af betalinger

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder alle leveringsomkostninger, senest 14 dage fra den dato, hvor vi modtog meddelelse om, at du fortryder aftalen. Tilbagebetalingen foretages dog tidligst, når vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne. Medmindre vi aftaler andet, gennemfører vi tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.

Top